Förutom grusbilar för stenmaterials leveranser har vi ca 7 transportenheter för inrikes- och utrikestrafik.

Vår specialitet inom frakttrafik är kombineringen av lösvikts och styckegodstransporter med en mångsidig fordonspark. Med en och samma lastbil kan vi transportera lösviktsgods såsom råvaror för industrin och jordbruksprodukter samt styckegods. Lastbilarnas flak och släpvagnar kan enkelt bytas till ändamålsenlig utrustning enligt kundens behov.

Från våra olika täkter och lager runt om i Närpes har vi möjlighet att erbjuda ett stort urval stenmaterialprodukter av hög kvalitet med konkurrenskraftiga priser. Leveranserna sker med våra egna lastbilar och yrkeskunniga chaufförer, lastvikten är för enbart lastbil 20-25 ton och för lastbil med släp (kassettkombination) 45-50 ton. Bergskrosset är CE-märkt och lastas med hjullastare som har kalibrerad vågutrustning.

Våra huvudsakliga produkter:

Bergskross CE-märkt

0-4 mm
0-8 mm
0-16 mm
0-20 mm
0-32 mm
0-65 mm
0-90 mm
0-150 mm
4-8 mm
8-16 mm
16-32 mm
25-65 mm
– Finsand
– Dräneringssand
– Fyllnadsjord
– Fräst jord