FÖRETAGETS HISTORIA

År 1957 köper företagets grundare Leif Simons som 19-åring sin första lastbil av märket Bedford. Verksamheten utökades under åren med bl.a. inköp av egna marktäktsområden, krossverk och flera lastbilar. Även transporttjänsterna utökades från enbart grustransporter till att omfatta även bulk- och varutransporter över hela landet samt senare också utrikes. Under flera årtionden utgjorde grus- och transportverksamheten företagets egentliga verksamhet. Så småningom började man även utföra jordbyggnadsentreprenader i liten skala, som under senaste åren har växt kraftigt. I dagsläget utgör jordbyggnadsverksamheten ca 75 % av omsättningen som totalt rör sig runt 5-6 miljoner euro.

MILSTOLPAR