Som en av nejdens största jordbyggnadsentreprenörer kan vi erbjuda såväl stora som små kunder alla behov inom jordbyggnadsbranchen. Vår målsättning är att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster genom investeringar i ny teknik samt personalens utbildning och kompetens. Senaste åren har vi utrustat grävmaskinerna med 3D-maskinstyrning och utbildat arbetsledarna för GPS mätning och hantering av datamodeller, detta för att kunna erbjuda kunden ett exakt och kostnadseffektivt arbete. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är från Vasa i norr till Kristinestad i söder.

Exempel på utförda jordbyggnadstjänster

Referenser

Privatpersoner

För småhusbyggaren kan vi erbjuda helhetslösningar så som planering och byggande av ytvattenavrinningar, dräneringar, ledningsdragningar, husgrunder och gårdsarbeten.

Företag och industrier

Under årens lopp har vi utfört jordbyggnadsentreprenader för bl.a. växthusanläggningar, industrihallar, affärsbyggnader och vindkraftsverk.

Kommuner och städer

För offentliga sektorn utför vi infrabyggande i form av vägar och gator med tillhörande kommunalteknik, idrottsanläggningar samt fjärrvärme och övriga ledningsarbeten.

Miljöbyggande

Till meriterna kan nämnas bl.a. övertäckningar av avslutade avstjälpningsplatser, olika muddringsarbeten med långbom grävmaskin, byggande av översvämningsskydd samt rivningsarbeten.